Korepetycje z Jana Pawła II

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Korepetycje z Jana Pawła II - 22 marca 2011

Jan Kieniewicz

Czuwam

Być chrześcijaninem to znaczy czuwać.
(Jasna Góra, 5 VI 1979)


To najważniejsze słowa trzech rozważań prowadzonych podczas kolejnych Apeli Jasnogórskich w 1979, 1983 i 1987 roku. Moje przekonanie uzasadniam dążeniem Jana Pawła II do pokazania, że milenijny Apel z 1966 roku jest programem dla narodu. Z wezwaniem o stawianie sobie wymagań, o nieuleganie słabości, zwracał się nie tylko do młodzieży! Jan Paweł II wskazywał, jak w Apelu mieszczą się wszystkie problemy polskiej wspólnoty. A więc „jestem”, czyli potrzeba istnienia, wymóg posiadania tożsamości. „Pamiętam” to konieczne zakorzenienie w całej tradycji, a więc podtrzymanie więzi. Na koniec „czuwam” – to wezwanie do postawy czynnej, odwołanie się do wartości.


Czuwać – to znaczy strzec wielkiego dobra.
(5 VI 1979)


Czuwam – to znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność.
(18 VI 1983)

To postawa idąca pod prąd panującym modom. Jest w niej wszystko: cywilizacja miłości, nowa ewangelizacja i wezwanie do odpowiedzi na tchnienie ducha świętego. I jest to najważniejsze – podkreślenie naszej odpowiedzialności.

Jan Paweł II powiązał z Apelem wezwanie św. Piotra: Trzeźwymi bądźcie i czuwajcie oraz program św. Pawła: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Z takiego odczytania projektu bycia narodem zrodziła się idea Otrzeźwienia. Był w latach osiemdziesiątych taki nurt w Ruchu Trzeźwości, w którym chcieliśmy wyjść poza próbę przeciwstawienia się polskiemu rozpiciu. Po dwudziestu latach widzę to jeszcze jaśniej. Jako wspólnota narodowa mamy do spełnienia wielkie zadanie edukacyjne. Jesteśmy odpowiedzialni za następne pokolenie – wnuków Jana Pawła II. aby miał kto być przy Maryi Królowej Polski, pamiętać we wspólnocie wartości, by wreszcie miał kto z kim solidarnie czuwać.


Jan Kieniewicz – historyk.

WIĘŹ 2005 nr 5-6

1

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?