Korepetycje z Jana Pawła II

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Korepetycje z Jana Pawła II - 3 kwietnia 2011

George Weigel, Jaka będzie doktryna społeczna Kościoła w XXI wieku, WIĘŹ 2003 nr 10.

Weźmy jeden istotny przykład: katolicka doktryna społeczna proponuje „godnościową” wizję osoby ludzkiej i przeciwstawia się pewnym procedurom biotechnologicznym, w tym klonowaniu, z takim uzasadnieniem moralnym, że naruszają one wrodzoną „godność ludzką” osób. Co dokładnie obejmuje ta „godność ludzka”? Jakie są właściwe jej części składowe? W jaki sposób naruszają ją pewne praktyki? Jakie są konsekwencje tych naruszeń dla demokracji? Jan Paweł II dał nam giętkie, a zarazem ścisłe ramy dla refleksji o tych kwestiach. Jest nakazem chwili, abyśmy zaczęli wypełniać te ramy, tak by zmienić warunki publicznej debaty moralnej.

Od ponad dwóch dekad Kościół w Stanach Zjednoczonych (o którym – bez fałszywej dumy – można powiedzieć, że podejmuje najbardziej energiczny w świecie wysiłek na rzecz życia) dowodzi, że aborcja nie jest kwestią moralności seksualnej, ale powszechnej sprawiedliwości: kwestią piątego przykazania, a nie szóstego. W nadchodzących dziesięcioleciach, wraz z wyzwaniem biotechnologicznym, łączącym się z tym, które stanowi zezwolenie na aborcję i eutanazję – katolicka doktryna społeczna musi dowodzić wciąż wyraźniej i bardziej przekonująco, że ochrona niewinnego życia jest pierwszą zasadą sprawiedliwości, bez której demokracja ulegnie samozniszczeniu. Innymi słowy, musimy wykazywać coraz bardziej przekonująco, że kwestie obrony życia są publiczne i mają ogromne publiczne konsekwencje, nie są natomiast po prostu sprawą indywidualnego „wyboru”. Abyśmy mogli to czynić, potrzebna jest bogatsza, „gęstsza” katolicka teoria demokracji.

„Pierwszeństwo kultury” a pogłębienie społeczeństwa obywatelskiego

Pod pewnym względem „Centesimus annus” jest wyrazem oficjalnego uznania przez magisterium papieskie, że dwie wielkie kwestie strukturalne, które wstrząsały światem począwszy od rewolucji przemysłowej i rewolucji francuskiej, zostały rozstrzygnięte – przez historię. Jeśli w warunkach nowoczesności (urbanizacji, powszechności wykształcenia, industrializacji i postindustrializacji) pragniemy społeczeństwa, które ochrania prawa człowieka, działa na rzecz dobra wspólnego i umożliwia współudział w rządzeniu – zamiast ancien régime’u wybieramy demokrację, a nie jej faszystowskie czy komunistyczne alternatywy. Jeśli pragniemy rozwijającej się gospodarki, która umożliwia wykazywanie inicjatywy gospodarczej, sprzyja uczestnictwu, zwiększa dobrobyt i szeroko go upowszechnia – zamiast gospodarki państwowej wybieramy rynkową. Te megaproblemy struktury politycznej i gospodarczej zostały rozstrzygnięte. Choć jednak niemała część świata mogła sądzić, że są to jedyne prawdziwe problemy sporne, Jan Paweł II i doktryna społeczna Kościoła wnikliwiej odczytują teraźniejszość i przyszłość. To co pozostaje – sugeruje Papież w „Centesimus annus” – to prawdziwie naglące problemy: kwestia kultury moralnej życia publicznego i społeczeństwa obywatelskiego, która rozstrzygnie, czy te dobrze działające maszyny – demokracja i rynek – będą nadal funkcjonować właściwie.

WIĘŹ 2003 nr 10

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna strona

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?