Korepetycje z Jana Pawła II

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Korepetycje z Jana Pawła II - 3 kwietnia 2011

George Weigel, Jaka będzie doktryna społeczna Kościoła w XXI wieku, WIĘŹ 2003 nr 10.

Jeszcze jednym naglącym problemem stojącym przed doktryną społeczną Kościoła w najbliższych dziesięcioleciach jest zatem formacja ludzi zdolnych do przewodzenia czołowym wolnym wspólnotom politycznym i do zarządzania wolnymi gospodarkami – tak aby wolność służyła ludzkiemu rozkwitowi. Katolicka teoria demokracji skupiała się głównie na kwestiach strukturalnych – uczestnictwa, reprezentacji, praw wyborczych, prawa do zrzeszania się itd. Wobec tego, że kwestie te zostały w znacznej mierze rozwiązane, teraz trzeba się skupić na „pierwszeństwie kultury”: na instytucjach społeczeństwa obywatelskiego i ich zdolności do formowania autentycznych demokratów. Jak już była o tym mowa, będzie to wymagało w najbliższej przyszłości poświęcenia wielkiej uwagi problemowi korupcji i zasadniczym elementom uczciwości w życiu publicznym. Sugestywne sformułowanie Jana Pawła II – podmiotowość społeczeństwa – musi być wypełnione bardziej dogłębną analizą instytucji społeczeństwa obywatelskiego i ich stosunku do struktur państwa demokratycznego oraz wolnej gospodarki15.

Francis Fukuyama dostrzegł w centrum współczesnego społeczeństwa paradoks, który bezpośrednio dotyka tego konkretnego wyzwania dla katolickiej doktryny społecznej: Jeśli instytucje demokratyczne i kapitalistyczne mają działać właściwie, muszą współistnieć z pewnymi „przednowoczesnymi nawykami kulturowymi”, które zapewniają właściwe działanie tych instytucji. Prawo, umowa i gospodarcza racjonalność stanowią konieczną, ale niewystarczającą podstawę zarówno stabilności, jak i dostatku społeczeństw postindustrialnych. Muszą być też dopełnione wzajemnością, zobowiązaniami moralnymi, obowiązkami wobec wspólnoty oraz zaufaniem, które opierają się bardziej na zwyczaju niż na racjonalnej kalkulacji. Czynniki te nie są anachronizmami w nowoczesnym społeczeństwie, ale warunkiem sine qua non jego sukcesu16.

Uznający „pierwszeństwo kultury” w ponowoczesnych okolicznościach XXI wieku Kościół, którego doktryna społeczna odwołuje się do tak głębokiego poziomu samorozumienia ponowoczesnego społeczeństwa – słusznie umieszcza się na czele debaty, której tematem jest przyszłość wolności. Nie będąc żadną miarą pozostawiony na marginesie, Kościół może czasem okazywać się w tej debacie niepokojąco „na miejscu”. Ale to także jest jednym z wyzwań, przed którymi stoi katolicka doktryna społeczna w nadchodzących dziesięcioleciach.


tłum. Tomasz Wiścicki

George Weigel – ur. 1951, teolog i filozof katolicki, założyciel i dyrektor waszyngtońskiego Ethics and Public Policy Center, publicysta, czołowy amerykański komentator spraw dotyczących obecności religii w życiu publicznym, stały współpracownik „Washington Post” i „Los Angeles Times”, członek redakcji m.in. miesięcznika „First Things”, autor i redaktor kilkunastu książek. W Polsce ukazały się: „Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu” (W drodze, Poznań 1994), biografia Jana Pawła II „Świadek nadziei” (Znak, Kraków 2000) i ostatnio „Czym jest katolicyzm? 10 kontrowersyjnych pytań” (Znak, Kraków 2003).

WIĘŹ 2003 nr 10

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna strona

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?