Korepetycje z Jana Pawła II

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Korepetycje z Jana Pawła II - 4 maja 2011

Aleksander Hauke-Ligowski OP

Ofensywa ewangeliczna

W odpowiedzi na ankietę „Więzi” sprzed dwudziestu siedmiu lat pisałem, że według mnie wybór Karola Wojtyły oznacza nie tylko wysiłek maksymalnego wykorzystania przestrzeni wolności, jaką dla głoszenia Chrystusa Kościół dziś dysponuje, ale wysiłek rozszerzenia przestrzeni tej wolności. Dziś mogę dodać, że wyraziło się to nie tylko obroną tożsamości Kościoła wobec świata, zwłaszcza w zakresie moralności osobistej – od aborcji poprzez feminizm, po związki jednopłciowe – i społecznej – „nie” dla wszelkich form nierówności, dyskryminacji, zniewolenia – ale i ewangelizacją świata, staraniem o przeniknięcie go wartościami ewangelicznymi: wolnością, prawdą, sprawiedliwością i miłosierdziem. Można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z ofensywą ewangeliczną. Fundamentalne było tu sformułowanie na początku pontyfikatu:


„Non abbiate paura” – nie bójcie się, nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi.


I trwało to przez cały pontyfikat. Nie bójcie się człowieka wolnego, nie bójcie się przyjąć miłości Boga, kochać Boga i człowieka. Nie bójcie się współczesnej cywilizacji, nauki i kultury. Nie bójcie się problemów społecznych, które niesie czas, nie bójcie się ich rozwiązywać w duchu Ewangelii. Nie bójcie się podziałów wewnątrz chrześcijaństwa, różnorodności wierzeń i niewiary. I wreszcie wspaniała coda pontyfikatu: nie bójcie się starości, choroby, śmierci. A więc nie bójcie się zła (grzechu), ale zwyciężajcie je dobrem (Rz 12, 21). Zostaliśmy poderwani do Chrystusowej ofensywy i przez cały pontyfikat, a w ostatnich tygodniach ze szczególną siłą, Ojciec Święty uświadamiał nam, czym jest chrześcijańska moc i zwycięstwo życia nad śmiercią.


Aleksander Hauke-Ligowski OP – duszpasterz, prezes Fundacji „Ponad granicami”.

WIĘŹ 2005 nr 5-6

1

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?