Korepetycje z Jana Pawła II

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Korepetycje z Jana Pawła II - 21 kwietnia 2011

Anna Świderkówna, Pamiątka czyli... obecność, WIĘŹ 2005 nr 5-6.

Jan Paweł II potwierdza tutaj to, co ja próbowałam po swojemu odszukać w Piśmie Świętym: oto kapłan, który powtarza nad przeistoczonym już Chlebem i Winem słowa Chrystusa „czyńcie to na mają pamiątkę”, jak i uczestniczący w tej Mszy św. świeccy, „każdy, z pokolenia na pokolenie, powinien myśleć tak, jakby to on sam” stał w tej wielkiej chwili na Golgocie. Moc Ducha Świętego przez posługę kapłana rozdziera niejako czas i przestrzeń. Na tym polega niezastąpiona w tej tajemnicy funkcja kapłaństwa służebnego. Nikt inny pełnić jej nie jest zdolny. Jedynej Ofiary Chrystusa raz złożonej nikt nie powtarza i nikt powtórzyć nie może. To właśnie jednak na Golgocie, w owym Bożym „teraz” Przeistoczenia, spotyka się cały Kościół, cały lud Boży — ci, którzy już doszli do celu i ci, którzy jeszcze pielgrzymują, wszyscy uczestniczący w kapłaństwie służebnym i kapłaństwie powszechnym. W tym jedynym momencie jesteśmy uczestnikami tej niesłychanej „pamiątki-obecności” — jak o niej mówi Ojciec Święty.

Anna Świderkówna — filolog klasyczny, znawczyni antyku i Biblii.

WIĘŹ 2005 nr 5-6

poprzednia strona 1 2

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?