Korepetycje z Jana Pawła II

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Korepetycje z Jana Pawła II - 29 marca 2011

Myrosław Marynowycz, Papież całego świata, WIĘŹ 2005 nr 5-6.

Aby zrozumieć znaczenie tych słów Papieża, trzeba przyjrzeć się temu, z czym mieliśmy do czynienia przed jego pontyfikatem. Również w przeszłości nie można było zanegować masowego męczeństwa grekokatolików, jednak w warunkach Ostpolitik Watykan często odsuwał potrzebę kościelnego uznania dla męczenników tego Kościoła na później, na czas bardziej sprzyjający ekumenicznie. W rezultacie grekokatolickich biskupów często proszono o wyjście z pomieszczenia, do którego mieli wejść prawosławni biskupi z Moskwy.

To właśnie za pontyfikatu Jana Pawła II realnych kształtów nabrało uznanie przez Watykan męczeństwa greko-katolików. Beatyfikowano pierwszą grupę – dwadzieścia siedem osób – nowych męczenników Kościoła greckokatolickiego, którzy byli ofiarami terroru komunistycznego. Trwają przygotowania do następnych beatyfikacji nowych męczenników ukraińskiej ziemi. Jeżeli zaś idzie o beatyfikację metropolity Andreja [Szeptyckiego], to dla grekokatolików stał się on świętym już dawno. Jego rolę dla Ukraińskiego Kościoła można śmiało porównać ze znaczeniem Jana Pawła II dla polskich katolików – i można jedynie wyrazić żal, że sytuacja polityczna wciąż jeszcze stoi na przeszkodzie należytej ocenie jego znaczenia dla całego Kościoła katolickiego.

W tamtej homilii we Lwowie padły inne jeszcze bardzo ważne słowa, często cytowane jako przykład nowego teologicznego wyjaśnienia ekumenicznej wagi męczeństwa. Jan Paweł II mówił wówczas: Wraz z nimi byli prześladowani i zabijani ze względu na Chrystusa także chrześcijanie innych wyznań. Ich wspólne męczeństwo jest doniosłym wezwaniem do pojednania i jedności. Na tym polega ekumenizm męczenników i świadków wiary, wskazujący drogę jedności chrześcijanom XXI w.

Papież wskazał tutaj na teologiczny fundament, na którym może i powinna być zbudowana wymarzona jedność Kościoła. Wcześniej podczas spotkania z biskupami katolickimi obu obrządków w kijowskiej nuncjaturze (?24 maja) padły sławne słowa: Kościół oddycha tutaj dwoma płucami tradycji wschodniej i zachodniej. Braterski dialog prowadzą tutaj ci, którzy czerpią ze źródeł duchowości bizantyjskiej, i ci, którzy karmią się duchowością łacińską. To znane sformułowanie Jana Pawła II o „dwóch płucach” stało się własnością całej ludzkości. Żaden z jego poprzedników nie zdobył się na tak wielkie uznanie dla tradycji wschodniochrześcijańskiej.

Oczywiście, przywołane tu słowa to nie wszystkie ważne wypowiedzi Jana Pawła II na Ukrainie i o Ukrainie. W czasie audiencji, udzielonej zwierzchnikowi naszej Cerkwi patriarsze Lubomyrowi Huzarowi w 2004 roku, Papież powiedział: Podzielam Wasze pragnienie, które jest zakorzenione także w kanonicznych normach i soborowych wskazaniach, aby mieć nowy ustrój prawno-kościelny [patriarchat]. Podzielam zarówno w modlitwie jak i w cierpieniu, oczekując wyznaczonego przez Boga dnia, w którym ja, jako Następca świętego Apostoła Piotra, będę mógł potwierdzić dojrzały owoc Waszego rozwoju cerkiewnego.

Cóż, Jan Paweł II nie odważył się na uznanie patriarchatu Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, czego tak bardzo oczekiwali grekokatolicy. Wydarzenia takiej rangi, jak uznanie nowego patriarchatu, mają jednak swoją szczególną dynamikę, niewspółmierną z niecierpliwością ludzkich serc. Na wdzięczność zasługuje nie tylko ten, kto ostatnim tynkowaniem kończy budowę domu, ale i ten, kto kładzie fundament i wznosi mury. Papież oficjalnie uznał, że dzisiaj nie ma żadnych kanonicznych lub historycznych przeszkód dla uznania patriarchatu Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. Tych słów nie można już będzie wykreślić z kościelnej pamięci. Teraz problem polega tylko na tym, który z papieży przychylnie odczyta „znaki czasu” i poczuje odpowiednią wolę Ducha Świętego.

WIĘŹ 2005 nr 5-6

poprzednia strona 1 2 3 4 następna strona

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?