Korepetycje z Jana Pawła II

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Monika Waluś

Korepetycje z Jana Pawła II - 25 kwietnia 2011

Monika Waluś, Przyjaciel przyjaciół Boga, WIĘŹ 2005 nr 5-6.

A może jednak – tak, skoro ludzie tak bardzo pragną za kimś konkretnym podążać, że nawet czasopisma kolorowe pełne są opisów wzorców osobowych, podawanych jako recepta do naśladowania, nieraz za cenę dużych wyrzeczeń. Czy jednak umiemy mówić o świętych tak, by nie zrażać, by fascynować?

Koleje życia świętych często porażają, podnoszą, zachwycają i wciągają. Współczesne kobiety, tkwiąc w środku dyskusji nad tym co wypada, a czego nie wypada kobiecie w Kościele, otrzymały niejako w prezencie święte, które przewodziły, kierowały wspólnotami, głosiły nauki w kościołach, nauczały nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Są to kobiety Słowa, kobiety czynu. Cóż ciekawszego niż realne życie?

Nowi święci ukazują bardzo rozmaite, tak jak ich osobowości i czasy, drogi do bliskości z Umiłowanym – widzimy zarówno licznych męczenników, wielkie dzieła, jak i duchowość codzienności, dnia powszedniego, może najbardziej potrzebną w dzisiejszych czasach. Liczna rzesza świadków wiary i miłosierdzia Bożego daje nam przedsmak wizji Apostoła, który widział tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć (Ap 7, 9). Szeroka panorama jakże odmiennych niekiedy osób, realizujących swe powołanie i tęsknotę za Bogiem na tyle różnych sposobów, przypomina intuicję Simone Weil, która uważała świętość za oczywiste minimum dla każdego chrześcijanina. Jej zdaniem, świętość jest dla chrześcijanina tym, czym uczciwość dla kupca, brawura dla zawodowego żołnierza, zmysł krytyczny dla uczonego.

Ukazując świętych jako bohaterów konkretnego narodu, zgromadzenia czy wspólnoty, Papież wskazywał na wielość dróg prowadzących ku spotkaniu z Najwyższym, na przygody życia ludzi zachwyconych Bogiem, nauczycieli wiary, odwagę „szaleńców bożych”. Jan Paweł II zostawił nam wśród wielu darów także i ten – świętość nie jako łaska dla wybranych, ale jako coś dostępnego, wskazanego i zalecanego wszystkim wierzącym, jako rzeczywistość o wielu twarzach, podążająca wieloma drogami. Czy to coś nowego? I tak, i nie. Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty (Kpł 11, 44). Polecenie to bowiem, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem (…) Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić (Pwt 30, 11.14). Amen.

Monika Waluś

WIĘŹ 2005 nr 5-6

poprzednia strona 1 2 3

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Monika Waluś

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?