Korepetycje z Jana Pawła II

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Korepetycje z Jana Pawła II - 5 kwietnia 2011

ks. Tomáš Halik

Świątynia wolnego życia

Dla nas w Czechach niewątpliwie najważniejsze były słowa wypowiedziane podczas pierwszej wizyty w Pradze w kwietniu 1990 roku:


Budujcie świątynie wolnego życia waszego Kościoła, w żadnym razie nie powracajcie do tego, co było wcześniej, kiedy zabrano wam wolność. Budujcie świątynie w sile tego, do czego w okresie prześladowań dojrzeliście.


Było to ostrzeżenie przed niebezpieczną dla Kościoła pokusą odbudowy postawy sprzed II Soboru Watykańskiego i wezwanie do tego, by zastanowić się, jakie owoce przyniósł czas prześladowań, czy i do czego wtedy dojrzeliśmy.

Myślę, że to wezwanie – orędzie, apel – nie było do tej pory w naszym Kościele i w ogóle w Czechach wystarczająco podjęte.

Równie mocno przemawiały do mnie milczące gesty Papieża – podanie ręki przedstawicielom światowych religii w Asyżu, czy ostatnie milczące pożegnanie z okna podczas Wielkanocy 2005. Możliwe, że było to bardziej wymowne niż słowa.

tłum. Ada Iwanowska


ks. Tomáš Halík – teolog i socjolog, rektor kościoła akademickiego w Pradze

WIĘŹ 2005 nr 5-6

1

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?