Czytelnia

Miesiąc z Antonim Kępińskim

1 maja 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Sumienie jest najczulszą częścią autoportretu.

Antoni Kępiński, Autoportret człowieka, s. 125.

Miesiąc z Antonim Kępińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?