Czytelnia

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

6 lutego 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Kościół otrzymał w testamencie dwa dary, które, choć nie pod każdym względem tożsame, wyrażają jego istotę. Otrzymał po pierwsze zlecenie, upoważnienie, władzę i autorytet przemawiania i działania w imię Jezusa.(...). Drugim darem, danym posłanemu, jest światło, którym jest on sam w swojej osobie. Jeśli posłanie w nim żyje, a on w posłaniu, wtedy sam zaczyna płonąć.

Hans Urs von Balthasar, Catholica. Wierzę w Kościół powszechny, s. 32.

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?