Czytelnia

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

14 lutego 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Jeśli imię Jezus Chrystus wyraża „los” Boga w łączności z nami, to jak może ono wyrażać również nasze przeznaczenie w łączności z Nim? Odpowiedź zawiera się w samym fakcie istnienia Boga-Człowieka, który jest rzeczywistym wypełnieniem „przymierza” między Bogiem i człowiekiem: Bóg z nami. W owym „z nami”, wyrażonym w liczbie mnogiej, mieści się solidarność, która nie tylko wyjaśnia, dlaczego On „nasze grzechy może nosić”, ale także dlaczego my w tym działaniu możemy być czysto pasywnymi podmiotami, poddanymi jednostronnemu działaniu Boga. Każdy człowiek coś otrzymuje , inaczej nie jest i nie będzie człowiekiem.

Hans Urs von Balthasar, Duch chrześcijański, s. 198.

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?