Czytelnia

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

27 lutego 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Zapewne, że w Jezusie Chrystusie jaśnieje jeszcze bardziej niż przed Jego przyjściem tajemnica sensu świata. Ale też cała niepojętność Boga daje się odczuć prawdziwie i ostatecznie dopiero w tym świetle. Tu dopiero pokonuje Bóg na zawsze wszelką „ mądrość” świata przez „głupstwo” niezgłębionej decyzji swej miłości, przez wejście w chaos historii ludzkości, przez przyjęcie na siebie winy swych zbłąkanych stworzeń.

Hans Urs von Balthasar, Duch chrześcijański, s. 173.

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?