Czytelnia

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

28 lutego 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Między Bogiem, a światem nie ma równowagi nawet w Chrystusie. Bóg jest wszystkim, a świat istnieje tylko dzięki Niemu i w Nim. Rozumując w ten sposób zachowujemy postawę chrześcijańską, nie popadamy w abstrakcję religijną i filozoficzną. Ale trzeba uważać, by ten chrześcijański świat, tak przepełniony obrazami, pojęciami oraz wydarzeniami historycznymi, nie zasłonił nam słów, że „jednego tylko potrzeba” — tej ponad wszystko i we wszystkim rządzącej tajemnicy bezwarunkowej, niezgłębionej, oddającej się miłości. Kto się jej podda, dla tego otworzy się w tym hermetycznie zamkniętym świecie oko ku prawdzie. Człowiek taki nie ucieka przed nim, sam jest światem, który otwiera się dla prawdy.

Hans Urs von Balthasar, Duch chrześcijański, s. 138.

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?