Czytelnia

Miesiąc z Dietrichem Bonhoefferem

14 lutego 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Wierzę w to, że Bóg w każdej trudnej sytuacji daje nam tyle siły, ile potrzebujemy. Ale nie daje nam jej z wyprzedzeniem, abyśmy nie polegali na sobie samych, lecz na Nim.

Dietrich Bonhoeffer (14)

Miesiąc z Dietrichem Bonhoefferem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?