Czytelnia

Miesiąc z Dietrichem Bonhoefferem

27 lutego 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Kto swe marzenie o chrześcijańskiej wspólnocie miłuje bardziej niż samą wspólnotę, ten niszczy tę wspólnotę, i to niezależnie od tego, jakie są jego pobudki: osobiste, szczere, pełne powagi; czy też czyni to z samozaparciem i oddaniem.

Dietrich Bonhoeffer (27)

Miesiąc z Dietrichem Bonhoefferem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?