Czytelnia

Miesiąc z Dietrichem Bonhoefferem

3 lutego 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Boże Przykazanie jest zawsze konkretnym zwróceniem się do kogoś, nigdy natomiast abstrakcyjnym mówieniem o czymś lub o kimś. Zawsze jest ten, do kogo Bóg mówi.

Dietrich Bonhoeffer (3)

Miesiąc z Dietrichem Bonhoefferem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?