Czytelnia

Miesiąc z Dietrichem Bonhoefferem

4 lutego 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Kościół nie jest w posiadaniu dwóch odrębnych Przykazań, jednego dla świata, innego dla chrześcijańskiej wspólnoty; Kościół ma jedno Przykazanie — to objawione w Jezusie Chrystusie i zwiastowane światu.

Dietrich Bonhoeffer (4)

Miesiąc z Dietrichem Bonhoefferem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?