Czytelnia

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

3 lutego 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Najważniejszą właściwością Ducha, posłusznie przyjmującego od Ojca i Syna swe posłanie na świat, jest wolność. On tchnie tam, gdzie chce, nie wolno go zamykać w żadnych formach. Ukazuje się jako szybujący w przestworzach („gołębica”), narzędzie przekazu („język”), przepalająca energia („płomień”), umożliwiający oddychanie przewiew („wiatr”). Tajemniczą postać Jezusa „rozkłada na elementy” Jego boskości, wymiaru trynitarnego i misteryjnego.

Hans Urs von Balthasar, Catholica. Wierzę w Kościół powszechny, s. 18.

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?