Czytelnia

Miesiąc z bp. Janem Chrapkiem

18 września 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Zauważenie faktu, iż ubóstwo ma nie tylko wymiar materialny, ale przede wszystkim kulturowy, a więc wiąże się ze wszystkimi aspektami życia jednostki i rodziny, jest niezmiernie ważne, gdyż pokazuje, że ograniczenie walki z ubóstwem wyłącznie do pomocy materialnej jest nieskuteczne, a nawet szkodliwe, ponieważ utrwala stan bezradności i uzależnienia od innych.

Bp Jan Chrapek, Tylko miłość się liczy…, list pasterski biskupa radomskiego na temat ubóstwa, Wielki Post 2000, s. 13.

Miesiąc z bp. Janem Chrapkiem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?