Czytelnia

Miesiąc z bp. Janem Chrapkiem

22 września 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Kościół jest wspólnotą ludzi umiejących w sobie nawzajem odkrywać dobro będące darem Boga. To wspólnota, która nas ciągle przerasta.

Świat, zbawienie i… telewizja, z biskupem Janem Chrapkiem rozmawiają Barbara Czajkowska i Dorota Maciejewska, s. 123.

Miesiąc z bp. Janem Chrapkiem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?