Czytelnia

Miesiąc z ks. Januszem Pasierbem

10 grudnia 2009

Zdjęcie do myśli na dziś

Człowiek wyzwolony przez chrześcijaństwo, człowiek wolny w Kościele, nie może swojej wolności lękliwie zachować na swój własny użytek, jak sługa, co zakopał biblijny talent ze strachu przed panem. Wolność zawsze posiada sens dynamiczny, jest zaraźliwa.

Janusz St. Pasierb, Czas otwarty, s. 162.

Miesiąc z ks. Januszem Pasierbem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?