Czytelnia

Miesiąc z o. Pierre‘em Marie Delfieux

17 kwietnia 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

To na modlitwie spotykasz się z Bogiem, słuchasz Go, mówisz do Niego, przyjmujesz Jego miłość i odpowiadasz mu. Przez modlitwę dochodzisz do poznania i ukształtowania samego siebie, oświetlasz swoją drogę i wzmacniasz serce. Dzięki modlitwie lepiej rozumiesz ludzi, spotykasz się z nimi, pomagasz im z głębi serca i osiągasz najwyższą z możliwych skuteczność działania.

o. Pierre Marie Delfieux, Źródło na pustyni miast, s. 31.

Miesiąc z o. Pierre‘em Marie Delfieux

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?