Czytelnia

Miesiąc z o. Pierre‘em Marie Delfieux

29 kwietnia 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Tak więc pokora prowadzi cię do miłości doskonałej. Przede wszystkim do miłości Boga, która jako doskonała oddala wszelki lęk i niepokój, tak wielka bowiem jest radość płynąca ze świadomości, że [...] jako grzesznik, którego oczyszczono i któremu przebaczono, stałeś się już nie sługą, lecz przyjacielem Boga, wywyższającego pokornych.

o. Pierre Marie Delfieux, Źródło na pustyni miast, s. 112-113.

Miesiąc z o. Pierre‘em Marie Delfieux

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?