Czytelnia

Miesiąc z o. Pierre‘em Marie Delfieux

3 kwietnia 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Bóg stał się człowiekiem, abyś w człowieku ujrzał Boga. Przyjmuj ludzi, a napotkasz Go. Kto przyjmuje podobnego sobie, w rzeczywistości przyjmuje Chrystusa, a kto Jego przyjmuje, przyjmuje Tego, który Go posłał.

o. Pierre Marie Delfieux, Źródło na pustyni miast, s. 54.

Miesiąc z o. Pierre‘em Marie Delfieux

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?