Czytelnia

Miesiąc z Adrienne von Speyr

3 listopada 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Aby człowiek mógł dojść do prawdziwej relacji z Bogiem, Trójca Święta ukazała mu sposób: w poruszeniu miłości Ducha Świętego, w której Ojciec i Syn wychodzą z siebie samych i spotykają się ostatecznie w miłości. Dlatego relacja małżonek—małżonka nie może zamykać się sama w sobie. Oboje we wzajemnym ukierunkowaniu na siebie są jedynie wstępem do poruszenia ku Bogu i tylko w trójjedynym poruszeniu mogą odnaleźć swoją pełnię i spełnienie.

Adrienne von Speyr, Die Schöpfung, s. 56-57, cyt. za: Jan Sture Neuman, Mężczyzna i kobieta w Królestwie Bożym, s. 78.

Miesiąc z Adrienne von Speyr

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?