Czytelnia

Miesiąc z Fiodorem Dostojewskim

27 grudnia 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Na świecie jest tylko jedna doskonale piękna postać - to Chrystus - i już pojawienie się tej bezmiernie, nieskończenie pięknej postaci samo w sobie jest cudem niepojętym (cały sens Ewangelii Janowej polega właśnie na tym, że dopatrzył się on cudu w samym wcieleniu, w samym objawieniu się piękna).

Fiodor Dostojewski, Do Zofii Iwanownej, Genewa, 1/13 stycznia 1868 r., w: Listy, Warszawa 1979, s. 230.

Miesiąc z Fiodorem Dostojewskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?