Czytelnia

Miesiąc z Fiodorem Dostojewskim

19 grudnia 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Człowiek musi coś czcić. Bo by inaczej żyć nie mógł, i nie wytrzyma żaden człowiek bez oddawania czci komuś. I jeżeli odepchnie od siebie Boga, to musi prędzej czy później paść na twarz przed bałwanem, czy drewnianym, czy złotym, czy choćby istniejącym tylko w jego myśli. Wszystko to nie niedowiarki, ale bałwochwalcy, oto jak ich trzeba nazwać.

Fiodor Dostojewski, Młodzik, Toruń 1992, s. 361-362.

Miesiąc z Fiodorem Dostojewskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?