Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

18 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Nieraz marzy się nam Kościół olśniewających sukcesów, w którym wszystko jest idealne, harmonijne i bezproblemowe. Tymczasem zamiast barwnych marzeń odkrywamy nową postać drogi krzyżowej. Jest na niej pot i kurz. Są łzy i krzycząca niesprawiedliwość, połączona z poczuciem naszej bezsilności. Co najważniejsze jest tam również Chrystus, który uczy nas wierności Ojcu w sytuacjach skrajnego wyczerpania.

abp Józef Życiński, Droga krzyżowa, s. 12.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?