Czytelnia

Miesiąc z Siostrą Emmanuelle

3 czerwca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Rozumiem, że ludzie się buntują. (...) Sam Jezus krzyczał przed śmiercią: „Boże mój Boże czemuś mnie opuścił?” On zapytał, a jeżeli pojawiało się to pytanie, to znaczy, że Bóg nie jest nieobecny, że jest obecny, że cierpi z cierpiącym. Niezwykle trudno nam to zrozumieć. Żyjemy z obrazem Boga Wszechmogącego jako pewnego „superwładcy”, którego nic nie może dotknąć.

Siostra Emmanuelle, Mam sto lat i chciałabym wam powiedzieć..., s. 71.

Miesiąc z Siostrą Emmanuelle

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?