Czytelnia

Miesiąc z Siostrą Emmanuelle

19 czerwca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Teolog Bonhoeffer, zanurzony w mroku nieobecności, przywarł całym sobą do działającej obecności Boga. Razem z Chrystusem przyjął doświadczenie ukrzyżowania ciała i duszy, części zmysłowej i intelektu. W ukrzyżowaniu śmierć i zmartwychwstanie zlały się ze sobą.

Siostra Emmanuelle, Wyznania zakonnicy, s. 257.

Miesiąc z Siostrą Emmanuelle

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?