Czytelnia

Miesiąc z Adrienne von Speyr

7 listopada 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Doświadczam, że cała codzienność — być, mówić i działać — przynależały do modlitwy. Podobnie Pan postrzegał wszystko jako cząstkę swojej rozmowy z Ojcem. Przez to otworzył przed nami nowy sposób modlenia się. Naturalnie taka modlitwa nie może pozostać jedyną: trzeba poza nią przeznaczać czas na cichą modlitwę i rozmyślanie. Lecz one obie — ta wypowiedziana i modlitwa życia, tworzą razem totalną modlitwę. Stąd gdy ktoś wyraźnie przestaje modlić się i rozmyślać, to i jego rozmowa z bliźnimi wypada z modlitewnych ram.

Adrienne von Speyr, Erde und Himmel, nr 2330, cyt. za Jan Sture Neuman, Mężczyzna i kobieta w Królestwie Bożym, s. 175.

Miesiąc z Adrienne von Speyr

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?