Czytelnia

Miesiąc z Paulem Evdokimovem

14 października 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

„Tam, gdzie twój skarb, tam jest serce twoje”, czytamy w Ewangelii. Człowieka kształtują treści jego serca, jego pragnienia, eros, przedmiot jego miłości. „Nasz Pan dał nam miłość jako wyraz naszej ludzkiej twarzy”, powiedział Grzegorz z Nyssy.

Paul Evdokimov, Tajemnica osoby ludzkiej, w: Życie duchowe w mieście, s. 101.

Miesiąc z Paulem Evdokimovem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?