Czytelnia

Miesiąc z Paulem Evdokimovem

17 października 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Nie ma żadnego ontologicznego dualizmu Kościoła i świata, sacrum i profanum; istniejący dualizm ma charakter etyczny: dualizm „nowego człowieka” i „dawnego człowieka”, dualizm człowieka-sacrum (odkupionego) i człowieka-profanum (zdemonizowanego).

Paul Evdokimov, Kultura, sztuka i ich charyzmaty, w: Sztuka ikony. Teologia piękna, s. 53.

Miesiąc z Paulem Evdokimovem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?