Czytelnia

Miesiąc z Fiodorem Dostojewskim

22 grudnia 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Wiele jest na ziemi rzeczy przed nami ukrytych, ale w zamian za to dane nam jest tajemne, skryte poczucie żywej więzi z innym światem, ze światem wyższym, wzniosłym, a i same myśli i uczucia tkwią korzeniami nie tutaj, lecz w innych światach. Dlatego to, jak twierdzą filozofowie, istoty rzeczy nie można poznać na ziemi.

Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow, Kraków 2004, s. 370.

Miesiąc z Fiodorem Dostojewskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?