Czytelnia

Miesiąc z ks. Januszem Pasierbem

3 grudnia 2009

Zdjęcie do myśli na dziś

Samotność. Tajemnica większości odstępstw, upadków i tragedii księży. To problem nie tyle celibatu, co sytuacji duchowej, będącej konsekwencją sakramentu pośrednictwa. (...) Żyć między niebem a ziemią to nie jest sytuacja towarzyska. Celibat jest tylko zewnętrznym znakiem tej inności, straszliwego wyobcowania, jakie przeżywa każdy ksiądz.

Janusz St. Pasierb, Gałęzie i liście, s. 141.

Miesiąc z ks. Januszem Pasierbem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?