Czytelnia

Miesiąc z Abrahamem Joshuą Heschelem

20 listopada 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Dobrze, że istnieją słowa uświęcone przez wieki kultu, przez prawość i miłość pokoleń. Gdybyśmy to my mieli decydować, któż wiedziałby, jakie słowo jest właściwe, by zanieść je przed Oblicze Boże, by Go wysławiać, lub która z naszych niestałych myśli warta jest wejścia do wieczności?

Abraham Joshua Heschel, Człowiek szukający Boga, s. 73.

Miesiąc z Abrahamem Joshuą Heschelem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?