Czytelnia

Miesiąc z Abrahamem Joshuą Heschelem

9 listopada 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Dla analitycznego umysłu wszechświat rozbity jest na części, podzielony na znane i nieznane, widzialne i niewidzialne. Lecz w mistycznej kontemplacji wszystkie rzeczy są widziane jako jedność. Mistyczny umysł dąży do ujmowania świata w całości: chce dostrzec widzialne w związku z niewidzialnym, utrzymać wspólnotę z nieznanym przez obrotowe drzwi znanego.

Abraham Joshua Heschel, Pańska jest ziemia, s. 61.

Miesiąc z Abrahamem Joshuą Heschelem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?