Czytelnia

Miesiąc z Abrahamem Joshuą Heschelem

7 listopada 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Człowiek nie tylko jest koroną stworzenia; może on uczestniczyć w dziele stworzenia. Chasydzi zdawali sobie sprawę z zakresy swojej odpowiedzialności. Wiedzieli, że całe światy czekają na uwolnienie od niedoskonałości. Nie tylko my potrzebujemy niebios, lecz również niebiosa potrzebują nas.

Abraham Joshua Heschel, Pańska jest ziemia, s. 81.

Miesiąc z Abrahamem Joshuą Heschelem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?