Czytelnia

Miesiąc z ks. Romanem Indrzejczykiem

19 kwietnia 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

A ja jednak wierzę / Mędrzec jest potrzebny / nawet nie słuchany / świat przecież ocala / (bo mądrość i dobro zaginąć nie może).

ks. Roman Indrzejczyk, W pamięci zapisane, s. 17.

Miesiąc z ks. Romanem Indrzejczykiem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?