Czytelnia

Miesiąc z ks. Romanem Indrzejczykiem

4 kwietnia 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Kiedy w atmosferze emocji i sporów o wartości, o wspólne dobro i przyszłość, o wybór „tak” czy „nie” wzywałem w kościele, żeby nie używać języka nienawiści, a wypowiadać się zgodnie z sumieniem, według swoich najlepszych przekonań, i z szacunkiem uznawać poglądy inaczej myślących, spotkałem się z ostrą krytyką niektórych pobożnych ludzi. Nie potrafię się z taką postawą utożsamić — i właśnie w swojej służbie kapłańskiej mam zamiar wzywać do dialogu, szacunku i uznawania tego, co dobre, również u ludzi innych przekonań.

Ks. Roman Indrzejczyk, Twarze kapłaństwa, „Znak” 1997 nr 11.

Miesiąc z ks. Romanem Indrzejczykiem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?