Czytelnia

Miesiąc z ks. Józefem Tischnerem

5 czerwca 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Nie ma na tym świecie takiego grzechu i takiej wady, która nie byłaby również grzechem i wadą Polski; głupota świata ma ma i u nas swoje gniazda. [...] Ale taka jest tylko powierzchowność Polski. Czujemy bowiem dobrze, że Polska ma również swą głębię. Z głębi dobywają się niekiedy głosy i czyny zdumiewające: głos Jana Pawła II, ruch „Solidarności”, męczeństwo ks. Jerzego. W ten sposób daje o sobie znać inna Polska — nie ta przemijająca, lecz wieczna.

Ks. Józef Tischner, Jest sprawa, „Solidarność Małopolska” 1/1989.

Miesiąc z ks. Józefem Tischnerem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?