Czytelnia

Miesiąc z Adrienne von Speyr

8 listopada 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Podobnie, jak On pierwszy nas umiłował, zanim myśmy Go umiłowali, tak i słuchał nas, zanim zaczęliśmy mówić do Niego. Ludzkie słowo jako takie nigdy nie otwiera Boskich uszu. Podobnie jak On nas znajduje, zanim zaczęliśmy Go szukać, tak i nas słucha, zanim zaczęliśmy do Niego mówić. Dobra jest ta modlitwa, która wnika do Bożych uszu, a nie ta, która w ludzkim mniemaniu jest dobrze sformułowana. Jedno westchnięcie może w Bożych uszach być czymś więcej niż wiele lat najpiękniejszych modlitw.

Adrienne von Spreyr, Johannes III: Die Abschiedsreden, cyt. za: Jan Sture Neuman, Mężczyzna i kobieta w Królestwie Bożym, s. 183.

Miesiąc z Adrienne von Speyr

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?