Czytelnia

Miesiąc z Antonim Kępińskim

2 maja 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

W lęku kurczymy się, w miłości rozszerzamy. I tylko miłość może zwyciężyć lęk przed śmiercią.

Antoni Kępiński, Autoportret człowieka, s. 116.

Miesiąc z Antonim Kępińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?