Czytelnia

Miesiąc z Antonim Kępińskim

6 maja 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Problem ciała i duszy jest specyficznie ludzki, jest problemem śmiertelności i nieśmiertelności, zmienności i niezmienności, miłości zmysłowej i duchowej, porządku i chaosu, spontaniczności i sztywności (perseweracji).

Antoni Kępiński, Autoportret człowieka, s. 149.

Miesiąc z Antonim Kępińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?