Czytelnia

Miesiąc z Antonim Kępińskim

20 maja 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Narzekanie na cywilizację jest w pewnej mierze wyrazem atawistycznej tęsknoty za powrotem do złączenia z naturą, za całkowitym poddaniem się porządkowi natury, w jakim żyją rośliny i zwierzęta, a który według biblijnej opowieści człowiek utracił, próbując owocu z drzewa świadomości dobra i zła, chcąc być równy bogom.

Antoni Kępiński, Autoportret człowieka, s. 134.

Miesiąc z Antonim Kępińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?