Czytelnia

Miesiąc z Antonim Kępińskim

24 maja 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Negatywne postawy uczuciowe są zazwyczaj silniejsze i dłużej się utrzymują niż postawy pozytywne. Ich spełnienie zawieszone jest bowiem w nieskończoności, którą jest śmierć.

Antoni Kępiński, Autoportret człowieka, s. 160.

Miesiąc z Antonim Kępińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?