Czytelnia

Miesiąc z Antonim Kępińskim

25 maja 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Teologiczna rewolucja chrystianizmu polegała, jak się zdaje, przede wszystkim na tym, że Bóg stał się miłością. Lęk został zredukowany przez miłość.

Antoni Kępiński, Autoportret człowieka, s. 131.

Miesiąc z Antonim Kępińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?