Czytelnia

Miesiąc z Antonim Kępińskim

29 maja 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Cały świat jest uświęcony, stosunek człowieka do Boga i do świata układa się na płaszczyźnie poziomej podmiotu do podmiotu , pierwiastek boski istnieje bowiem zarówno w człowieku, jak i w otaczającym go świecie.

Antoni Kępiński, Autoportret człowieka, s. 159.

Miesiąc z Antonim Kępińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?