Czytelnia

Miesiąc z Antonim Kępińskim

30 maja 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie. Nie da się więc człowieka zamknąć w granicach jego narodzin i śmierci; jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.

Antoni Kępiński, Autoportret człowieka, s. 319.

Miesiąc z Antonim Kępińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?