Czytelnia

Miesiąc z Paulem Evdokimovem

22 października 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Patrystyczne powiedzenie „stawaj się tym, czym jesteś” oznacza nieskrępowane realizowanie idei Boga, stawanie się miejscem podobieństwa i Bożą siedzibą; natomiast uzurpowana autonomia oznaczałaby brak podobieństwa ostatecznie połączony z piekielną samotnością.

Paul Evdokimov, Kosmologia biblijna i patrystyczna, w: Sztuka ikony. Teologia piękna, s. 97.

Miesiąc z Paulem Evdokimovem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?